Värmeväxlaren

Previous page Next page
2/4

Här är värmeväxlarinsatsen en fantastiskt dyr pjäs. Om ett hål uppstår i detta element kommer motorns interna kylsystemsystem att blandas med sjövatten. Glykolen kommer också att åka ut i sjövattnet. För att göra läcktester måste någon form av alkohol användas. Alkohols ytspänning är mindre än vatten och avslöjar därför snabbt ett lekage.  
04-01-05 19:12
När denna bild tas är vi lyckligt oventandes om att vi just dragit av en viktigdel på växlar elementet.

I botten kan du se bulten med en gummipackning runt. Värmeväxlarens nedre del vilar mot denna gummiring.  

04-01-05 19:12
Här har jag tagit ur gummiringen. Du kan också se värmeväxlarens nedre del.  
04-01-05 19:16
Nu är gummipackningen borttagen och den trasiga bulten syns. Senare konstaterades det att den tillhör värmeväxlaren och måste lödas dit igen.  
04-01-05 19:16
Eftersom M12 bulten fastnat i värmeväxlaren så lossnade mässingstätningen på nedredelen av växlaren när jag försökte dra ur bulten. Här kan man se växlarens nedredel innan lödningen.  
04-04-29 18:34
Här löder vi fast den igen.  
04-04-29 18:33
Här kan man se resultatet. Skåran är till för en o-ring som kommer att täta mot aluminiumhöljet.  
04-04-29 18:59
Här är ytter höljet som växlaren skall ner i. Detta utrymme är fyllt med glykol som cirkulerar i motorn. Tyvärr är sidorna nere i växlaren sönder erjade. Eventuellt kanske det kommer läcka här.  
04-04-29 19:00
Innan vi skruvar dit M12 bulten drar vi gängorna med gäng stycke så att bulten inte fastnar igen. Nu hoppas vi på att växlaren skall fungera ytan som o-ringen skall täta mot i huset ser inte fin ut.  
04-04-29 19:18
Efter fler långtester märker vi att värmeväxlaren läcker här. Kanten som skall täta mot oringen är för sönder ärgad. Varje minut kommer det en grön droppe glykol som droppar ner i vårat fina motorrum.  
04-04-29 19:18
Previous page Next page
2/4