Sköldmontering


Här är den nya skölden som skall monteras (den gamla sålde vi med AQ130 motorn).  
04-07-02 18:04
Här har vi skrapat bort all gammal SikaFlexmassa.  
04-07-02 18:04
För att inte få problem med läckande sköld återmonteras skölden med Sikaflex  
04-07-02 18:10
Skruvhålen är viktiga att täta så vatten inte tränger in i akterspegeln. som annars kan börja ruttna.  
04-07-02 18:10
Nu sitter skölden på plats.  
04-07-02 18:17
 
04-07-02 18:17
 
04-07-02 18:25