Dödmansgrepp


Dödmansgrepp en mycket viktig funktion ombord på en motorbåt. Vi har monterat denna bredvid gasreglaget.  
05-07-09 19:26
Man sätter fast den i flytvästen på högersida. Du är fri att köra båten samt ställa dig upp. Reglaget kan du hantera utan risk för att fastna och dra ut dödmansgreppet.  
05-07-09 19:26
Greppet har öppnande funktion dvs när proppen är dit satt leder den ström, när den dras bort bryts strömmen. Dödmansgrepp bryter elen till tändningen och bränslepumpen via ett relä som sitter i kopplingsboxen bredvid motorn. Kostand ca 70 kronor på Erlandsons brygga. Fungera riktigt bra och stannar snabbt motorn.  
05-07-09 19:26