Ta av propellern


Här visar vi hur man tar loss propellern. En nödvändig kunskap kan man tycka. Visst har du en extra propeller ombord ? Eller litar du blint på dina navigeringskunskaper ?  
05-10-08 13:23
Lämna aldrig hamnen utan dina Biltema insexnycklar i tumstorlek. Penta är vid byggandet av detta drev starkt influerade av den Amerikanska måttstandarden tum.  
05-10-08 13:23
Steg ett, hitta rätt insexnyckel !
Lägg drevet i friläge.
Dra loss insexan i mitten av konan moturs. Håll emot med andra handen.  

05-10-08 13:23
Den lossade insexbulten bör smörjas in med saltvattenbeständigfett innan återmontering.  
05-10-08 13:24
Använd en passande insexnyckel för att lossa konan moturs.  
05-10-08 13:24
Loss !
Här finns det lite olika konstruktioner, så här ser vår ut.  

05-10-08 13:25
Nu kan du dra av propellern.  
05-10-08 13:25
Passa på att smörja in propeller axeln med saltvattenbeständigt fett. Då blir det även i framtiden enkelt att ta av propellern.  
05-10-08 13:25
Under propellern sitter linskäraren. förmodligen skyddar denna propelleraxelns tätning mot skador.  
05-10-08 13:25