Byte av vevaxelpackbox


Packboxen till vevaxeln är en källa till oljeläckage på bilar som gått långt. Tyvärr hann jag lossa packboxen innan jag insåg att detta skull man ju dokumentera.  
04-07-18 15:13
Lossa svänghjulet och bänd ut packboxen försiktigt med en skruvmejsel.  
04-07-18 15:25
En potentiellt läckande vevaxeltätning  
04-07-18 15:24
Fetta in den nya packboxen ordentligt  
04-07-18 15:29
Knacka in den förskitigt med en hammare, den gamla packboxen kan användas för att driva inden gamla. Om ytan på vevaxeln är sliten så skall packboxen drivas längre in så att tätningsläpparna hamnar på en slät yta för att motverka läckage efter bytet.  
04-07-18 15:31