remskivebultar


Ett problem vi råkat ut för är att bultarna på remskivan går av med en ordentlig smäll. Det har varit bultens huvud som slungats upp i motorhuven. Givetvis måste man byta ut alla bultar. På denna bild serman tydligt resterna av bulten i skruvhålet.  
06-05-29 19:00
Två stycken skallar har gått av.  
06-05-29 19:00
Ett kraftigt körnslag i mitten av bultarna gjorde att dom gick att gänga ut med hjälp av en skruvmejsel.  
06-05-29 19:19
Dom nya bultarna är mycket sparsamt åtdragna så att inte samma problem upprepas.  
06-05-29 19:22