Drevmontering


Drevet monteras på den nya skölden. Passa fingrarna !  
04-09-23 22:25
 
04-09-23 22:25
Palla upp drevet.  
04-09-23 22:36
 
04-09-23 22:25
Kardanknutarna pillas in och bultarna som håller drevet uppe sätts in och låses med insexorna.  
04-09-23 22:36
Efter 30minuter så har vi fått på alla bälgar och slangar.  
04-09-23 22:36
Nu sitter drevet på plats. Nu skall bara styrhjälmen fällas ner och skruvas fast.  
04-09-23 22:36