Vinterkonservering


Principen för vinterkonserveringen är att man tappar ur sjövattnet ur alla delar på motorn, sen kör man igenom en glykolblandning som skyddar sjövattensystemet mot sönderfrysning. Mässingsmuttern lossas försiktigt så sjövattnet i värmeväxlaren kan rinna ut  
05-10-08 13:36
Ta av locket så rinner det ur snabbare.  
05-10-08 13:36
Tappa ur sjövattnet ur oljekylaren med denna kran  
05-10-08 13:36
Avgaslimpan tömmes på sjövatten med denna kran  
05-10-08 13:36
Slangen till sjövattenintaget tas loss.  
05-10-08 13:36
Det är på detta kopparrör som en extra slang skall anslutas.  
05-10-08 13:43
Blanda till glykolblandning (50%) i en hink  
05-10-08 13:43
Stick ner slangen i hinken och starta motorn, kör tills glykolblandningen är slut i hinken.

STÄLL EN HINK UNDER DREVET för att fånga in den glykol som sprutar ut. Lämna den sedan till en återvinningsanläggning. GLÖM INTE ATT ÅTERANSLUTA SLANGEN så undviker du en traumatisk sjösättning i vår.  

05-10-08 13:43