Strut byte

Vid första sidan Nästa sida
1/6

Här är början på den dubbla strut bytet.  
08-06-09 18:11
När vi tagitbort drevet kände vi på mellanaxeln och konstaterade att lagret roterat inne i struten. Axeln glappade massor.  
08-06-09 18:57
Den ståtliga insugsröret till b23e motorn. Bränsleslangarna är lossade  
08-06-09 18:58
Översiktsbild på motorn.  
08-06-09 18:58
Nu har vi tagitbort bränsleledningar och elsystem  
08-06-09 18:58
Motorlyfts kranen visade sig vara super bra.  
08-06-09 19:21
Nu är den påväg ut ur båten.  
08-06-09 19:24
 
08-06-09 19:24
Här ser ni mellan axeln med grova splines till 280drevet och de tidiga 290 drevet.  
08-06-09 19:25
Äntligen är motorn urlyft. Det tog några timmar på kvällen, förvånadsvärt enkelt.  
08-06-09 19:31
Vid första sidan Nästa sida
1/6