Tankförstärkning


För att kunna skruva fast tanken krävdes det förstärkningar i sidorna av tankutrymmet  
04-05-30 10:13
Det tunna plywoodskiktet inuti sidorna är inget att skruva i  
04-05-30 10:13
Därför skruvar vi in 13mm marinplywood på de ställen där tanken skall skruvas fast  
04-05-30 11:19
Avgasgenomföringen till det 100-drev som förmodligen suttit på denna båt plastas igen ordentligt så inte vatten kommer in i akterspegeln.  
04-05-30 11:19
Även urskavningarna för 280 drevet är obehandlade  
04-05-30 11:20
Vi lägger på ett par lager glasfiber och plast  
04-05-30 11:43