Drevlyft


Det finns mig veterligen tre stycken olika sorters drevlyfts motorer. 1. Silvriga motor med tre ingående poler
2. Guld motor med fyra ingående poler
3. Svarta motor med två ingående poler
Detta är den tidigaste varianten. Man känner igen den på silver färgen.  

03-09-27 14:41
Övredelen på silver motorn med dess kopplingar  
02-08-27 14:27
Här är den senaste varianten. Den svarta och mycket kraftiga varianten. Den har två ingående poler och vänder rotations riktning genom polvändning.  
04-07-11 17:10
En till bild på drevlyften  
04-07-11 17:10