Demontering avgaslimpa AQ140

At first page Next page
1/2

Avgaslimpan som skall flytta till en B23E motor.  
04-01-05 15:23
Först måste färskvattenintaget lossas. Detta vatten blandas sedan med avgaserna för att kyla ner avgaserna så dom kan passera drevet utan att skada det.  
04-01-05 15:23
Utgående färskvatten från värmeväxlare släpps ut genom limpan via oljekylaren. Här måste röret lossas för att limpan skall gå att få loss.  
04-01-05 15:28
Motorfästet lossas så röret från värmeväxlaren kan tas bort  
04-01-05 15:34
Här är kylvattenröret som leder till oljekylaren  
04-01-05 15:37
Så här ser marinmotorer ut som suttit länge i en båt med mycket slagvatten.  
04-01-05 15:38
900kr kopparrör.  
04-01-05 15:40
En marinmotor går hårt och varmt för det mesta (lite som en bil med husvagn i småland)  
04-01-05 15:40
Mer koppar, dessa rör måste regelbundet glödgas för att inte spricka  
04-01-05 15:43
Här lossar vi avgaslimpans skruvar  
04-01-05 15:23
At first page Next page
1/2