Montering av B23E motorn i båt

Previous page At last page
2/2

Motorutrymmet är uppstädat och målat.  
04-07-21 22:00
Fastskruvning av motorstöden. Vi valde att skruva fast dem med (dyr) rostfri fransk skruv.  
04-08-13 16:03
För att undvika skador på den dyrbara värmeväxlaren var denna inte monterad under ilyftningen.  
04-08-13 16:03
Previous page At last page
2/2