fogelstabromsar

Previous page At last page
2/2

Här är mekanismen för att spänna ut backarna  
06-08-27 13:25
Trummam med packboxen i mitten.  
06-08-27 13:41
Här fettar vi in lagret innan åter montering  
06-08-27 13:45
Här har vi tryckt tillbaka lagret och dragit åt muttern. Muttern dras endast med handkraft. Glöm inte sprinten och koppen. Slut sattsen: Låt inte bromsen vara åt dragen efter att man tagit upp båten. Risken att bromsbackarna rostar fast är stor  
06-08-27 13:49
Previous page At last page
2/2