Demontering AQ171c -90

Previous page Next page
2/8

Värmväxlaren sitter i tanken.  
05-09-24 15:59
Här har vi monterat bort plåten som håller vattentanken. Fram kommer ett av hjulen till kamaxeln.  
05-09-24 16:00
Här monterar vi av kylvattenanslutningen till limpan.  
05-09-24 16:02
Poff så var röret avmonterat.  
05-09-24 16:02
Ett antal bultar med 13mm's bultskalle håller fast limpan i toppen.  
05-09-24 16:03
Det behövs många bultar för att hålla upp tyngden av limpan.  
05-09-24 16:04
I ett styrkelyft lossade limpan.  
05-09-24 16:06
Här ser vi avgasutblåsen  
05-09-24 16:20
Nu är vi på insugssidan och monterar av oljestickan.  
05-09-24 16:19
Oljestickan skiljer sig från bilmotorn då den är mycket längre.  
05-09-24 16:19
Previous page Next page
2/8